Dette er tekstversionen af Akutafdelingen
Klik her for at komme til den grafiske version af Akutafdelingen

Forside - Læs op - Sitemap


Akutafdelingen


Akutafdelingen på Sygehus Lillebæl skal sikre, at den akutte, syge patient har én indgang til sygehusbehandling.

I Akutafdelingen modtager og plejer vi medicinske, organkirurgiske, ortopædkirurgiske, karkirurgiske, hjerne-nerve sygdomme og kvindesygdomme patienter, som er henvist fra privatpraktiserende læge, vagtlæge eller ambulatorier.

Indlæggelsestiden vil være max. 48 timer inden udskrivelse eller overflytning til relevant specialafdeling. Skadestuen i Kolding, som er en visiteret skadestue, hører også til Akutafdelingen.

 

Vigtige numre

Direkte telefonnummer til Akutafdelingen: 7636 3343

Telefonnummer til skade-lægevagts-visitering: 7011 0707

Afdelingsledelsen

 

Ledende overlæge
Akutafdelingen
Poul Henning Madsen
Tlf.: 7636 2162
Oversygeplejerske
 Akutafdelingen
 Hanne Andersen
 Tlf.: 7636 2604

 


 Afdelingens ledelsesteam består af:

 

 

 

Senest fagligt revideret: 20-04-2020
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk