Dette er tekstversionen af Tolk
Klik her for at komme til den grafiske version af Tolk

Forside - Læs op - Sitemap


Tolk


Tolkebistand

For at sikre god kommunikation og forståelse mellem patienter, pårørende og os som sundhedspersonale kan det nogle gange være nødvendigt at få hjælp fra en tolk. Vi bestiller tolk, hvis vi bedømmer, at der er brug for tolkebistand for at sikre, at patienten er godt informeret om, hvad vedkommende siger ja eller nej til, eller for, at vi kan gennemføre behandlingen. Det er sundhedspersonalet, der bestiller tolken. Det gælder både fremmedsprogstolk og døvetolk.
 

Gebyr

Patienter, der har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale et tolkegebyr for en tolkeydelse. Der er dog undtagelser for patienter, der på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke har haft mulighed for at lære dansk inden for de første 3 år i Danmark.
 
Der skal ikke betales gebyr for døvetolk.
 
Læs mere om regler for tolkegebyr på Region Syddanmarks hjemmeside.Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk