Dette er tekstversionen af Virksomhedsgrundlag
Klik her for at komme til den grafiske version af Virksomhedsgrundlag

Forside - Læs op - Sitemap


Virksomhedsgrundlag


Virksomhedsgrundlag Sygehus Lillebælt

1) Formål

Virksomhedsgrundlaget beskriver den opgave, vi skal løse, og den måde, vi gerne vil løse den på. Det er med til at sikre fokus på vores kerneydelse og med til at sætte overordnet retning for os.

2) Sammen tilbyder vi den bedste behandling…

Som Trekantområdets sygehus er den fornemmeste og vigtigste opgave for Sygehus Lillebælt de patienter, vi af Regionsrådet har fået til opgave at tage vare på. Denne opgave har vi taget til os ved at have høje ambitioner om at være ”Patienternes Sygehus”.

Patienterne er derfor altid vores udgangspunkt, vi sætter dem og deres sikkerhed først og vil i et partnerskab med dem og deres familier tilbyde dem den bedste behandling.

I Sygehus Lillebælt har vi valgt at illustrere vores virksomhedsgrundlag i et fælles ledelses- og værdiikon

 

Ledelses- og værdiikon
 

Ledelses- og værdiikonet er vores måde at udmønte de overordnede visioner og værdier på:

Sygehus Lillebælts ledelsesgrundlag er desuden den overordnede ramme for ledelsesarbejdet i sygehuset.

Vores organisation

Sygehusets organisation er bygget op om kliniske afdelinger og en afdelingsledelsesstruktur med et decentralt råderum og aftalte resultatmål. Hertil kommer en række centrale service- og stabsfunktioner, der understøtter de kliniske funktioners resultatskabelse.

Strategi og styring

I Sygehus Lillebælt arbejder vi løbende med aktuelle, strategiske fokuspunkter ud fra elementerne i ledelsesikonet: Patientsikkerhed og patientinddragelse, patienternes akutsygehus, patienternes kræft- og specialistsygehus samt patienternes rygsygehus.

Rammen for Sygehus Lillebælts virksomhedsgrundlag sættes i øvrigt af Sundhedsloven samt af Region Syddanmarks gældende planer og styringsmodeller.

  

 

 Se Sygehus Lillebælts virksomhedsgrundlag
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk