Dette er tekstversionen af Patient- og Pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus i Kolding
Klik her for at komme til den grafiske version af Patient- og Pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus i Kolding

Forside - Læs op - Sitemap


Patient- og Pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus i Kolding


 

Kolding Sygehus er patienternes akutsygehus, og vi vægter patienters og pårørendes oplevelser højt.

Det er nemlig uvurderlig viden, som gør det muligt for os hele tiden at blive bedre, og træffe de rigtige beslutninger, når vi skal forandre og udvikle forløb og aktiviteter på sygehuset.
 

Hvor længe har rådet eksisteret?

Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus blev stiftet i juni 2016. 
 

Hvem sidder i Patient- og pårørenderådet?

Rådet er sammensat af seks patienter, seks pårørende og seks ledere fra sygehusets kliniske afdelinger. Desuden har den sygeplejefaglige direktør en plads i rådet. 
Læs mere om os her.
 

Hvor meget tid skal jeg forvente at lægge i rådsarbejdet?

Seks gange om året mødes rådet til et to timers møde. Møderne har til formål at
 
• bidrage med gode idéer, viden, indsigt og forslag til aktiviteter, der skal udvikles eller evalueres
• sikre et løbende fokus på patienters og de pårørendes behov og forventninger
• styrke kommunikation og samarbejde mellem patienter, pårørende og personale
 
Rådets medlemmer er også med som patienters og pårørendes stemme i strategiske råd og udvalg, og er fx repræsenteret i:
 
Strategirådet
Klinisk Etisk Udvalg
Center for patientkommunikation
Forskningsrådet
 
Du skal være villig til at binde dig for min. 2 år (max 4 år), og have tid og overskud til at afsætte ca. tre timer om måneden til arbejdet.
 
 

Hvad arbejder rådet med?

Hvert møde bliver indledt med en fortælling af en patient- eller pårørende, der deler sin oplevelse med akutsygehuset. Denne fortælling har til formål at opsamle læring. Både det, der har været godt, og som vi skal gøre mere af, og det der måske kunne være håndteret anerledes. Sammen kommer rådet med bud på, hvor de ser, at der kan forbedres. 
 
For perioden 2019-2020 har rådet tillige valgt at sætte fokus på en række emner, der vil blive behandlet i nævnte rækkefølge:
1. Pårørende/familie
2. Det virtuelle sygehus
3. Én patient – flere sygdomme – flere afdelinger
4. Patienter som mig
5. Medicin med mening
6. Udskrivelse til hjemmet
 
 

Hvordan kommer jeg i betragtning til en plads i patient- og pårørenderådet?

Hvis du selv er, eller har været, patient eller pårørende til en patient på Kolding Sygehus indenfor de seneste tre år, og har lyst til at bidrage til dette vigtige arbejde, hører vi gerne fra dig.
 
Du kommer selvfølgelig med egne erfaringer, men det er vigtigt at understrege, at du skal kunne løfte dig over egne oplevelser og se på spørgsmål og udfordringer med generelle patient- eller pårørendeøjne.  
 
Arbejdet er frivilligt og ulønnet, og det kræver ingen særlige forudsætninger. 
 

Download ansøgningsskemaet og send et par ord om dig selv til sekretariatet, att. Tina Bonde Spejlsgaard, tina.bonde.spejlsgaard@rsyd.dk

 

Når vi har modtaget dit skema, vil vi invitere dig til et kort møde, hvor du får mulighed for at præsentere dig selv og fortælle lidt om baggrunden for dit ønske om at indtræde i rådet. 

 

Der findes også et Patient- og Pårørenderåd for kræftområdet på Vejle Sygehus. Læs mere om rådet i Vejle her

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk