Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Patientinformation, Sygehus Lillebælt
Sygehus LillebæltpilFagfolkpilHOPE Exchange 2012pil2012 - Bente Marie Jacobsen

2012 - Bente Marie Jacobsen

Studierejse til Grækenland med HOPE

HOPE:
The European Hospital and Healthcare Federation, is an international non-profit organisation, created in 1966.
HOPE represents national public and private hospital associations and hospital owners, either federations of local and regional authorities or national health services.

Today, HOPE is made up of 34 organisations coming from the 27 Member States of the European Union,
Switzerland and the Republic of Serbia.
HOPE mission is to promote improvements in the health of citizens throughout Europe, high standard of hospital care and to foster efficiency with humanity in the organisation and operation of hospital and healthcare services.

Min studierejse går til Sotiria og Genimatas Hospital i Athen:
Årets emne er ”Aldrende personale og aldrende patienter, hvordan tackler sundhedsvæsenet i Europa denne udfordring.”

Som ansat på Akutafdelingen i Kolding har jeg fået denne enestående mulighed for at udforske et andet lands måde, at løse sundhedsudfordringerne på.
I mit daglige arbejde er jeg involveret i opbygningen af akutsygehuset og alle de tanker, der er omkring, hvordan patientstrømmen skal være gennem huset. Denne studierejse er derfor en super lejlighed til at få noget inspiration fra nogle, der måske tænker anderledes om patienter og ressourcer.

Jeg har valgt Grækenland, fordi det er en helt anden kultur og et land der er nødsaget til at finde nye veje. Jeg håber her at kunne få inspiration til, hvordan man også kan gøre tingene. Måske har de et værdisæt vi kunne inspireres af.

Jeg skal være på to store hospitaler i Athen. Sotiria er et kroniker hospital og Genimatas er et akut hospital. Jeg får mulighed for at være to dage på deres akutafdeling og vil her suge til mig i forhold til visitering, triagering og flow. Der ud over skal jeg besøge en operationsafdeling, et respirator center, hjemmeplejen, psykiatrien og meget mere.
Studierejsen slutter af med en konference i Berlin, hvor vi mødes med politikere og sundhedsfaglige medarbejdere fra Europa.
Se mit program her

Se min afsluttende præsentation ved Berlinkonferencen her

Undervejs vil jeg skrive rejsebreve (se link nedenfor) og være i kontakt med afdelingen via webmail.
Skulle I få lyst at spørge mig eller grækerne om noget, kan I skrive en mail bente.marie.jacobsen@slb.regionsyddanmark.dk   

Med venlig hilsen

Specialeansvarlig sygeplejerske
Bente Marie Jacobsen
Akutafdelingen Kolding


Link 12. juni - Afslutning i Berlin
HOPE 2012 afsluttende konference med 200 deltagere
Link 8. juni - Store farvel dag
Uddeling af kongeligt porcelæn-æg
Link 5. juni - Sidste gættebillede
Link 4. juni - Besøg på Intensiv og Respirationscenter
De burde have købt IT udstyr for pengene!
Link 30. maj - Besøg i E-health Unit
Kronisk syge følges via videokonference
Link 30. maj - Ugens gættebillede
Det kan løse fermtidens problemer, men hvad er det?
Link 29. maj - Besøg i helsecenter Kalyvia
50 km fra Sotiria - et moderne helsecenter med sparekrav
Link 28. maj - Sygeplejens dag på Sotiria
Sygeplejeteori og græsk folkedans
Link 24. maj - Besøg på operationsgangen og sterilcentralen
Åbne døre og flere operationer
Link 23. maj - Hvad er der i de sorte sække?
Gættekonkurence
Link 22. maj - Apoteksbesøg på Sotiria hospitalet
Medicinhåndtering på græsk hospitalsapotek
Link 21. maj - Tørre toast, bagerbesøg og endnu et gæt?
Gadefejeren endnu ikke en uddød race
Link 20. maj - Besøg i psykiatrien
Åbent for patientmodtagelse to gange om ugen
Link 17. maj - Overrækkelse af den olympiske ild til England
Link 16. maj - Besøg på Sotiria Emergency Unit, Athen
Dyb respekt for de græske akutsygeplejersker
Link 16. maj - Gættekonkurrence
Hvor fører billederne hen?
Link 15. maj - Vi hilser på chefsygeplejersken, en meget myndig dame
Godmorgen hilsen til chefen og sigthseeing
Link 14. maj - Godmorgen fra Athen
Bente er ankommet til sin indkvartering

Siden er sidst opdateret 12-06-2012.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt