Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Fagfolk

 Bedøvelse og Intensiv, Kolding

Afdelingens selvstændige afsnit:

Akutlægebil Kolding er en ud af fem døgndækkede lægebiler i Region Syddanmark. Lægebilen disponeres via 1-1-2 alarmcentralen og regionens vagtcentral ved tilstande, der skønnes at være livstruende. Endvidere kan områdets ambulancer og akutbiler rekvirere hjælp fra lægebilen. Der er årligt ca. 2.500 kontakter til Akutlægebil Kolding.


Bedøvelse yder anæstesi og akut smerteseervice til gynækologi/obstetrik, karkirurgi, ortopædkirurgi og organkirurgi. Over halvdelen af ydelserne er til akutte patienter. Derudover ydes anæstesi til medicinske og pædiatriske patienter, samt anæstesiologiske service til Røntgen Afdelingen, herunder MR skanning, samt ved traumemodtagelse, transportledsagelse og tandbehandling i regionalt regi.


Dagkirurgi varetages i selvstændig dagklinik. Specialer: Ortopædkirurgi, organkirurgi, gynækologi, botox behandling af børn samt tandbehandling i kommunalt regi. Der udføres ca. 11.000 anæstesier pr. år.


Intensiv er et multidisciplinært intensiv terapi afsnit med 12 intensiv behandlingspladser. Intensiv modtager ca.1.000 patienter pr. år og udfører ca. 400 respiratorbehandlinger og ca. 50 CRRT behandlinger.


Korttids- og Opvågningsafsnittet modtager operationspatienter til opvågning 24/7. Korttidsafsnittet har to 4 sengs afsnit hhv. dag og døgnåbent, og modtager patienter til både elektive og akutte operationer.


Siden er sidst opdateret 12-08-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt